Förtroendeposter på HTS

På kåren finns det ett stort antal förtroendeposter som väljs av fullmäktige. Att vara kåraktiv på en post ger en bra erfarenhet och man får chansen att lära känna en massa roliga personer! Att vara aktiv handlar om att leda kårens verksamhet framåt, ibland med hjälp av en grupp med andra förtroendevalda och ibland på egen hand med hjälp av kåren. Du kan engagera dig i hur många utskott och på hur många poster du vill. Välj det som känns spännande för dig!

Nedan finner du en lista med alla förtroendeposter som finns på kåren. Klicka på denna länk för att läsa postbeskrivningarna. Hittat något du är intresserad av? Vadkul! Klicka på denna länk för att kontakta kåren.

 

Interna uppdrag inom HTS

Presidiet
(Kårordförande,
Vice kårordförande med utbildningsansvar,
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar)

Kårstyrelsen
(fem personer)

Projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid
(en person)

Arbetsgrupp för arbetsmarknadsdagen Hybrid
(åtta ledamöter)

Novischamiraler
(2 personer, en HT och en VT)

Fullmäktiges mötesordförande
(en ordinarie och en ersättare)

Fullmäktiges sekreterare (en ordinarie och en ersättare)

Valberedningens ordförande
(en person)

Ledamöter av valberedningen
(fem personer)

Valnämndens ordförande
(en person)

Ledamöter av valnämnden
(fem personer)

Utbildningsutskottet
(åtta personer)

Studiesociala utskottet
(åtta personer)

Språkcaféutskottets ordförande
(en person)

Ledamöter av språkcaféutskottet
(åtta personer)

Sexmästare
(en person)

Ledamöter av sexmästeriet
(åtta ledamöter)

Grafisk designer
(en person)

Månbas
(en person)

Lunära kommittén
(tre personer)

Spelledare
(en person)

Lekledare
(en person)

Konstitutionsrådet
(fyra personer)

Sakrevisor
(en ordinarie och en ersättare)

Ekonomisk revisor
(en person)

 

Studentrepresentanter på område HT

Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi
(två personer)

Grundutbildnings-nämnden
(tre personer)

Forskarutbildnings-nämnden
(en person)

Kursplanegranskare
(två personer)

Lärarförslags-nämnden
(en ordinarie och en ersättare)

Etikrådet
(en person)

 

Uppdrag inom samarbetsorgan

LUS ting
(en ordinarie och en ersättare)

LUS valberedning
(en ordinarie och en ersättare)

AF:s överstyrelse
(en ordinarie och en ersättare)

AF:s stipendienämnd
(en ordinarie och en ersättare)

Ombud till SFS-FUM
(fyra personer)

TRF:s stämma
(en ordinarie och en ersättare)