Kungaföreläsning 28 januari

 
 

Studenter vid HT-fakulteterna inbjuds att delta i en väldigt speciell föreläsning!

Föreläsningen "God in the Stadium? Sport and Religion in the Modern Age" är Lunds universitets 70-årspresent till H.M. Konungen och ges i närvaro av H.M. Kung Carl XVI Gustaf och H.M. Drottning Silvia. Detta är alltså inte bara en chans att ta del av en mycket intressant föreläsning, utan även att få möta kungaparet, som särskilt har önskat att studenter ska närvara.

Föreläsningen ges av teol. dr h.c., professor Hugh McLeod (Birmingham).

 

Tid: lördag 28 januari kl. 15.30 - 16.00
Plats: LUX aula, Helgonavägen 3

Det kommer att finnas reserverade platser i aulan, vilka intas senast kl. 15.15.


Anmälan är obligatorisk och sker på denna länk senast onsdag 25/1.