För studentrepresentanter

På den här sidan kan du som är studentrepresentant på HTS hitta information och dokument som stödjer dig i ditt arbete. Här hittar du Rättighetslistan och andra styrdokument som kan vara bra att ha koll på, samt guider och tips som kan hjälpa dig om du stöter på några problem. Har du några frågor om innehållet kan du kontakta VKOU på vkou@hts.lu.se.

 
 

Rättighetslistan

Rättighetslistan är ett av de viktigaste dokumenten för dig som är studentrepresentant. Här listas vilka rättigheter studenter vid Lunds universitet har när det kommer till frågor som schemaläggning, examination och uppsatsskrivande. Klickar du på knappen nedan kan du läsa vad Lunds universitet skriver om Rättighetslistan.

 
styrdokument.png

Styrdokument för grundutbildning (HT)

Här hittar du de dokument som rör grundutbildning och som gäller på HT-fakulteterna. Det rör sig bland annat om anvisningar för kursplaner, hantering av litteraturlistor samt examensbeskrivningar.

 
Sigill_Lunds_universitet_(vit).png

Styrdokument för utbildning (LU)

Här hittar du styrdokument för all utbildning på Lunds universitet. De universitetsövergripande dokumenten är oftast mer generella än styrdokumenten på HT, men det kan vara bra att veta att de finns. Styrdokumenten är uppdelade i utbildning och i student, och nedan hittar du länkar till båda.

 

Guider och rapporter

LUS handbok för studentrepresentanter: här finns en handbok som är framtagen av Lunds universitets studentkårer, som är bra att läsa igenom om du sitter i ett organ på universitetscentral nivå.

Ageraguiden: en guide framtagen av förbundet Vi unga där du kan läsa om hur du motarbetar maktstrukturer i organisationer. På sida 28 och framåt kan du läsa om härskartekniker och hur du bemöter dem.

Demokratihandboken: en handbok framtagen av Arvsfonden som stöd för organisationer och föreningar att utveckla sitt demokratiska arbete.

 

Här hittar du alla HTS styrdokument och här hittar du protokoll och rapporter från HTS olika organ.