Engagera dig!

Vill du engagera dig? Vad kul!

Inom HTS finns ett stort antal förtroendeposter som väljs av fullmäktige. Att vara vald till en förtroendepost inom kåren är ett stort ansvar och en mycket bra erfarenhet.

De olika posterna kräver olika mängd tid och har väldigt olika inriktningar. Du kan engagera dig i hur många utskott och på hur många poster du vill. Välj det som känns spännande för dig!

För att se vilka poster som går att söka för verksamhetsåret 2017/2018, Gå in HÄR.

 
 

HUR GÅR DET TILL??

Valberedningen utlyser val under vårterminen då du kan söka till våra förtroendeposter. De poster som inte tillsätts då kan du kandidera till när som helst under året. Du kan också nominera en vän till en post som du tycker att hen passar för. Mejla då valberedningen@hts.lu.se och berätta att du vill nominera en person till en post!

 

HUR KANDIDERAR JAG till en post?

 

1

I postbeskrivningarna kan du hitta ett uppdrag som passar dig, eller så kan du mejla valberedningen@hts.lu.se för att få information. Det finns något för alla!

2

När du hittat ett uppdrag du vill bli aktiv i skickar du in en kandidatur till valberedningen. Din kandidatur bör innehålla en kort text om dig själv, kontaktuppgifter och en motivering till varför du söker uppdraget. Kandidaturer skall skickas till valberedningen@hts.lu.se

3

Valberedningen kommer att hålla intervjuer med kandidaterna. Valberedningen kommer ställa frågor angående dig och posten du kandiderar till. Men var inte rädd, valberedningen är väldigt snälla!

4

Efter detta presenterar valberedningen sitt förslag och du kommer få reda på om du har blivit nominerad. I vissa fall kan det finnas flera kandidater till samma post. Om du inte har blivit nominerad har du rätt att motkandidera. Motkandidaturen ska skickas till ordf@hts.lu.se och ska innehålla information om vem du är och vilken post du motkandiderar till.

5

Alla förtroendeposter tillsätts av fullmäktige på ett valfullmäktigemöte eller ett vanligt fullmäktigemöte. Det kan vara bra att vara på plats för att fullmäktige ska kunna ställa frågor till dig innan de fattar beslut. Om du har motkandiderat, eller någon annan har motkandiderat mot dig kan detta bli ett extra viktigt moment i din valprocess.

 
 

KANDIDERA OCH NOMINERA MERA!