Engagera dig!

Vad är du intresserad av?

Kåren har en mängd olika poster där man kan syssla med många olika saker! Allt från utbildningsprojekt, anordna arbetsmarknadsdagar och introduktionsverksamhet för nya studenter till att vara studentrepresentant för humanister och teologer på både fakultetsnivå och universitetsnivå.

Man kan också engagera sig i ett studentråd på sin institution för påverka ens utbildning och tillsammans med ett utskott kan man driva roliga projekt. Och på kuppen kommer du också lära känna en massor roliga människor och ha superkul!

 

I could see myself be active in... *