Dokumentarkiv 

VERKSAMHETSPLANer

En verksamhetsplan fastställs av fullmäktige, och reglerar vad kåren ska göra för ett specifikt verksamhetsår.

Verksamhetsberättelser

Efter avslutad mandatperiod ska HTS presidium och styrelse skriva en verksamhetsberättelse om vad de har gjort under det gångna året.