Här hittar du kårens alla styrdokument. Du kan också gå in på vårt dokumentarkiv för att läsa protokoll och rapporter.

STADGA

Stadgarna är kårens interna regler och grunden för vad kåren gör och står för. Här kan man läsa hur vissa grundläggande saker ska ske. Ändringar i stadgarna görs av Fullmäktige. Hur man gör förändringar står i stadgan.

REGLEMENTE

HTS reglemente är ett tillägg till kårens stadga. I händelse av att stadgan och reglemente ger motstridiga tolkningar är stadgans tolkning den giltiga.

POLICys

Kåren har ett flertar policys som guidar verksamheten inom de olika områdena enligt nedan.   

VERKSAMHETSPLAN

ATTEST- OCH DELEGATIONSORDNING

Attest- och delegationsordning reglerar delegationer till kårens permanenta förtroendevalda.

Åsiktsdokument

Åsiktsdokumentet fastställer HTS ståndpunkter angående studentinflytande, utbildning och studenternas studiesituation. Dokumentet ska fungera som stöd för kårens aktiva vid påverkansarbete.

Postbeskrivningar

I postbeskrivningarna hittar du information om kårens alla förtroendeposter. 

Svensk-Engelsk ordlista 

I ordlistan finns översättningar till ord och uttryck som används ofta inom HTS och i studentlivet.  

Kårens kommunikationskanaler 

Denna handbok tar upp hur kåren ska använda sig av olika kommunikationskanaler. Den behandlar även vår grafiska profil. 

Mall för äskande

Kåren har två fonder som alla medlemmar kan äska pengar från. Dessa två är verksamhetsfonden och projektfonden. Verksamhetsfonden är avsedd för att utveckla befintlig verksamhet inom HTS ex. om ett utskott önskar pengar till ett nytt arrangemang. Projektfonden avser att utveckla nya verksamheter inom kåren. Detta kan kan tex. handla om att starta upp ett nytt programråd på Campus Helsingborg. 

Verksamhetsberättelse