Hälsa på hos Presidiet: Oskar Hansson

Haj!

Jag heter Oskar Hansson och sitter som ordförande på HTS

 

 Vad innebär din post?

Min post handlar om att ansvara för att den dagliga verksamhet fungerar på HTS. Jag sköter kårens ekonomi, representerar kåren i externa organ och leder styrelsens arbete. Min roll innebär också att jag tillsammans med mina vice ordföranden stöttar aktiva i större frågor som kan uppkomma i deras uppdrag.

 

 Vilket är ditt bästa kårminne?

Mitt bästa kårminne är från skattjakten i novischperioden HT15. Jag och min fadderkollega Rasmus lyckades hålla ihop en tapper skara novischer hela dagen trots ihållande regn och kalla vindar. Gruppen peppade varandra och hjälptes åt att klara alla uppdragen som de ställdes inför.

 

Har du något sommartips i Skåne?

Flera! Att stanna i Skåne under sommaren har många fördelar, men mina smultronställen i Skåne under sommaren är Saxtorps dammar. Där finns en badsjö med sandstrand, perfekt att cykla till från Lund. Annars är en fika på Vismarslövs café värt en omväg, deras kanelbullar är väldigt goda!

 

Valberedningens förslag: Poster inför valfullmäktige 3

Valberedningen har presenterat sina förslag för poster som har utlysts inför valfullmäktige 3 den 23 maj.

Valberedningens förslag

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar: vakant
Kårstyrelseledamöter: Linnea Karlsson och två vakanta poster
Ledamot av Etikrådet: vakant

LÄS VALBEREDNINGENS PROTOKOLL HÄR.

MAN KAN MOTKANDIDERA VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SENAST DEN 16 MAJ KL 11.00 GENOM ATT SKICKA ETT MEJL TILL ORDF@HTS.LU.SE MED DITT NAMN, VILKEN POST DU VILL MOTKANDIDERA OCH EN MOTIVERINGSTEXT.

Valberedningens förslag: POSTER INFÖR VALFULLMÄKTIGE 2

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till valfullmäktige 2. Man kan motkandidera föreslagen fram till den 2 maj.

Valberedningens förslag

Novischamiral HT17: Cornelia Holm

Ledamot av utbildningsutskottet: Anna Hyll

Språkcaféutskottets ordförande: Timothé Ramboazanaka

Sexmästare: Nora Carlsson

Lunära kommittén: Gustav Jensen

Ledamot av konstitutionsrådet: Amanda Bjernestedt och Sissela Sjöberg

Sakrevisor: Daniel Kraft (ordinarie)

Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi: Sissela Sjöberg

Forskarutbildningsnämnden: Oskar Hansson

KursplanegranskareOskar Johansson

Lärarförslagsnämnden: Rasmus Silfver

AF:s överstyrelse: Amanda Bjernestedt (suppleant)

 

Valberedningen beslutade att föreslå vakantsättning av resterande utlysta poster:

Fullmäktiges mötesordförande (1)

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)

Fullmäktiges sekreterare (1)

Fullmäktiges vice sekreterare (1)

Projektledare för arbetsmarknadsdagen (1) 

Projektgruppen för arbetsmarknadsdagen (8)

Ordförande för valnämnden (1)

Ledamöter av valnämnden (5)

Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

Ledamöter av utbildningsutskottet (7) 

Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

Ledamöter av sexmästeriet (8)

Sakrevisor suppleant (1) 

Ekonomisk revisor (1) 

Månbas (1) 

Lunära kommittén (2) 

Spelledare (1) 

Lekledare (1) 

Grafisk designer (1) 

Ledamot av LUS ting (1)

Suppleant av LUS ting (1) 

Ledamot av LUS valberedning (1)

Suppleant av LUS valberedning (1)

Ledamot av Akademiska Föreningens överstyrelse (1) 

Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi) 

Ledamot av Terminsräkningsföreningens stämma (1)

Suppleant av Terminsräkningsföreningens stämma (1)

Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (3)

Kursplanegranskare (1)

Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

Läs postbeskrivningarna HÄR

Man kan motkandidera valberedningens förslag senast den 2 maj kl 23.59 genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se med ditt namn, vilken post du vill motkandidera och en motiveringstext. 

Valberedningens förslag: Presidiet och Styrelsen 17/18

Valberedningen presenterar härmed sina nomineringar till presidiet och styrelsen för verksamhetsåret 17/18. Vissa poster föreslås vakantsättas och kandideringstiden för dessa har förlängs till 1 maj (läs mer nedan).

Valberedningens förslag

Ordförande med internt och externt ansvar: Oskar Hansson
Vice kårordförande med utbildningsansvar: Alexander Nymark
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar: Vakant
Styrelseledamöter: Elisabeth Jensen Haverling och Nils Rood (3 platser föreslås vakantsättas)

Läs motiveringstexterna här
Gå in här för att läsa protokollet

Man kan motkandidera valberedningens förslag senast onsdagen den 19 april kl 23.59 genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se. Valberedningen rekommenderar att du som motkandiderar har blivit valberedd.

Valfullmäktige 1 kommer att hållas den 27 april.

 

Förlängd kandideringstid av VKOS och styrelsen

Man kan fortfarande söka posterna vice kårordförande med studiesocialt ansvar och styrelseledamot fram till måndagen den 1 maj. Kandidera till en post genom att skicka ett mejl med motivering till valberedningen@hts.lu.se eller nominera någon genom att skicka dennes namn och kontaktuppgift till valberedningen.

Läs mer om posterna här:

Valberedningen utlyser: POSTER INFÖR VALFULLMÄKTIGE 2

Härmed utlyser valberedningen de poster som ska väljas vid Valfullmäktige 2. Siffran efter posten säger hur många ordinarie platser det finns. + 1 betyder att det finns en suppleantplats.

Posterna är:

- Projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid (1)

- Arbetsgrupp för arbetsmarknadsdagen Hybrid (8)

- Novischamiral (HT) (1)

- Fullmäktiges mötesordförande (1 + 1)

- Fullmäktiges sekreterare (1 + 1)

- Valberedningens ordförande (1)

- Ledamöter av valberedningen (5)

- Valnämndens ordförande (1)

- Ledamöter av valnämnden (5)

- Ledamöter av utbildningsutskottet (8)

- Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

- Språkcaféutskottets ordförande (1)

- Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

- Sexmästare (1)

- Ledamöter av sexmästeriet (8)

- Grafisk designer (1)

- Månbas (1)

- Lunära kommittén (3)

- Spelledare (1)

- Lekledare (1)

- Konstitutionsrådet (2)

- Sakrevisor (1 + 1)

- Ekonomisk revisor (1)

- Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi (2, varav en plats är reserverad för kårordförande)

- Grundutbildningsnämnden (3, varav en plats är reserverad för vice kårordförande med utbildningsansvar)

- Forskarutbildningsnämnden (1)

- Kursplanegranskare (2)

- Lärarförslagsnämnden (1 + 1)

- LUS ting (1 + 1, reserverade för kårordförande och vice kårordförande med utbildningsansvar)

- LUS valberedning (1 + 1)

- AF:s överstyrelse (1 + 1)

- AF:s stipendienämnd (1 för humaniora, 1 för teologi)

- TRF:s stämma (1 + 1)

 

Är du intresserad av att kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär
 http://bit.ly/2oaNBxH

Sista dag för kandidering är torsdagen den 13/4. Tid för intervju av kandidater sker under v. 16 och Valfullmäktige 2 inträffar onsdagen den 10/5.

Psst! Du kan också nominera en vän genom att mejla vännens namn och kontaktuppgifter till valberedningen@hts.lu.se.

REGLEMENTE

POSTBESKRIVNINGAR

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se


Vill du läsa mer om hur kandidering och VALFUM går till? Klicka här: