Valberedningen utlyser: POSTER INFÖR VALFULLMÄKTIGE 2

Härmed utlyser valberedningen de poster som ska väljas vid Valfullmäktige 2. Siffran efter posten säger hur många ordinarie platser det finns. + 1 betyder att det finns en suppleantplats.

Posterna är:

- Projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid (1)

- Arbetsgrupp för arbetsmarknadsdagen Hybrid (8)

- Novischamiral (HT) (1)

- Fullmäktiges mötesordförande (1 + 1)

- Fullmäktiges sekreterare (1 + 1)

- Valberedningens ordförande (1)

- Ledamöter av valberedningen (5)

- Valnämndens ordförande (1)

- Ledamöter av valnämnden (5)

- Ledamöter av utbildningsutskottet (8)

- Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

- Språkcaféutskottets ordförande (1)

- Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

- Sexmästare (1)

- Ledamöter av sexmästeriet (8)

- Grafisk designer (1)

- Månbas (1)

- Lunära kommittén (3)

- Spelledare (1)

- Lekledare (1)

- Konstitutionsrådet (2)

- Sakrevisor (1 + 1)

- Ekonomisk revisor (1)

- Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi (2, varav en plats är reserverad för kårordförande)

- Grundutbildningsnämnden (3, varav en plats är reserverad för vice kårordförande med utbildningsansvar)

- Forskarutbildningsnämnden (1)

- Kursplanegranskare (2)

- Lärarförslagsnämnden (1 + 1)

- LUS ting (1 + 1, reserverade för kårordförande och vice kårordförande med utbildningsansvar)

- LUS valberedning (1 + 1)

- AF:s överstyrelse (1 + 1)

- AF:s stipendienämnd (1 för humaniora, 1 för teologi)

- TRF:s stämma (1 + 1)

 

Är du intresserad av att kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär
 http://bit.ly/2oaNBxH

Sista dag för kandidering är torsdagen den 13/4. Tid för intervju av kandidater sker under v. 16 och Valfullmäktige 2 inträffar onsdagen den 10/5.

Psst! Du kan också nominera en vän genom att mejla vännens namn och kontaktuppgifter till valberedningen@hts.lu.se.

REGLEMENTE

POSTBESKRIVNINGAR

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se


Vill du läsa mer om hur kandidering och VALFUM går till? Klicka här:

Kandidaterna till fullmäktige 2017 - 2018!

Här är en lista på kandidaterna till Kårvalet 2017! Valperioden sträcker sig mellan 27 mars - 7 april, med start på måndag (då kandidaturtexterna kommer ut). Nedan finnes listan:

Alexander Nymark
August Lindberg
Elisabeth Jensen Haverling
Gustav Ekström
Hedvig Pettersson
Jennie Fryksäter
Joel Bertilsson
Karl Månsson
Lehman Benson Jr.
Linnea Karlsson
Lovisa Tillström
Marcus Romedahl
Marina Hansson
My Bodin
Nils Rood
Oskar Hansson
Saga Cornelius
Samuel Körner Lilja
Sissela Sjöberg
Theresa Fuchs
Veronica Pålsson

Valberedningen utlyser: PRESIDIET & STYRELSEN

Härmed utlyser valberedningen posterna i PRESIDIET och STYRELSEN. Detta innefattar:
- Kårordförande
- Vice kårordförande med utbildningsansvar
- Vice kårordförande med studiesocialt ansvar
- Styrelseledamot

Är du intresserad av att kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär ⟹
goo.gl/forms/1GGpMfBLUmli4Jdn1

Sista dag för kandidering är fredagen den 31/3. Tid för intervju av kandidater sker under vecka 14 och Valfullmäktige 1 inträffar torsdagen den 27/4.

Psst! Du kan också nominera en vän genom att mejla vännens namn och kontaktuppgifter till valberedningen.

 

REGLEMENTE

POSTBESKRIVNINGAR


Poster utöver presidiet och styrelsen utlyses vid annat tillfälle.

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se


Klicka här för att läsa mer om Presidiet och Styrelsen för verksamhetsår 16/17

Career Week 2017!

HTS Career Week är en karriärvecka som kommer vara fyllda med roliga event och föreläsningar! Allt för att tagga igång humanister och teologer att fokusera på sin karriär. Vi kommer har workshops om hur man pratar med arbetsgivare, hur man skriver CV och hur man bygger sitt eget nätverk! Samt kommer vi ha en stor organisationsmässa på LUX, panelsamtal, tävlingar och mer roliga saker!

Kolla in arbetsmarknadsdagarnas hemsida för mer info!

Kandidatur till HTS Kårfullmäktige 17/18

Idag så öppnar möjligheten till att kandidera till Humanistiska och teologiska studentkårens fullmäktige för verksamhetsåret 2017/2018!

HTS fullmäktige är kårens högst beslutande organ. Vad det här i praktiken innebär är att fullmäktiges ledamöter beslutar om kårens budget, verksamhetsplan, åsikter i vissa frågor och tillsätter kårens förtroendeposter.

Att vara ledamot i fullmäktige innebär inte bara personlig utveckling utan det ger dig också inblick i alla delar av kårens arbete och stor möjlighet att påverka HTS framtid.
Kandidera genom: www.goo.gl/J00224

Eventuella frågor skickas till valnamnden@hts.lu.se eller ordf@hts.lu.se

---------------------

Today the opportunity to run for a position in the Representative Council for the Student (Fullmäktige) Union of Humanities and Theology (HTS) opens.

The Representative Council is the highest decision-making body for HTS. The members of the council make decisions on the budget, policy and opinions of HTS, as well as appointing the positions of responsibility within HTS.

Being a member of the HTS representative council is not only an opportunity for personal development, it also provides you with insight into the inner workings of the student union, and the possibility to influence the future of HTS.
Submit your candidacy through: www.goo.gl/J00224

If you have any questions, please send them to: valnamnden@hts.lu.se or ordf@hts.lu.se

Valberedningen utlyser post: SFS-ombud samt söker ledamöter av Valberedningen

Utlysning: Ombud av SFS fullmäktige, en (1) post

Är du intresserad av utbildningspolitik på en nationell nivå? Att vara SFS-ombud krävs mycket skrivande, läsande och diskuterande. Det är ett bra tillfälle att träffa andra studentkårer för att knyta kontakter och diskutera gemensamma problem och möjligheter.

Kandidatur med kandideringstext skickas in till valberedningen@hts.lu.se senast 6 mars.

Söker: Ledamöter av Valberedningen

Just nu söker HTS ledamöter till valberedningen som ska arbeta med alla val till förtroendeposter inför nästa termin. Du som sitter i valberedningen ska tycka det är kul att få träffa nya människor och kunna ställa relevanta frågor till kandidaterna för de olika posterna, ha kännedom om kårens olika styrdokument och vara beredd på att lägga ner en del tid under vårterminen, framförallt i april och delar av maj.

Är du sugen på att sitta i HTS valberedning så skickar du in en kandidatur till ordf@hts.lu.se senast den 6 mars där du skriver varför just du vill valbereda.

 

Har du övriga frågor eller funderingar, kontakta de nuvarande valberedningsledamötena via valberedningen@hts.lu.se eller läs våra postbeskrivningar.