Valberedningens nomineringar för verksamhetsåret 2019-2020

(English below)

Valberedningen presenterar sina nomineringar till verksamhetsåret 2019-2020! Läs protokollet (inklusive valberedningens nomineringstexter) här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Du kan motkandidera både de poster där ingen nominerats, och de poster där någon annan blivit nominerad. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 1 maj 2019. Beslut fattas på val-FUM 2 den 9 maj 2019.

Valberedningen föreslår:

 • Erik Shen, Felicia Åstrand, Nils Rood och Kristina Cekanovic till ledamöter i kårstyrelsen.

 • Katarina Davidsson till novischamiral.

 • Josefin Malmberg till sexmästare.

 • Linnéa Barkhamn, Mathilda Niklasson, Sofie Gustafsson, Alexander Riedel och Izabella Olsson till ledamöter i sexmästeriet.

 • Linnéa Barkhamn till ledamot av språkcaféutskottet.

 • Axel Lindberg och Johanna Isaksson till ledamöter av utbildningsutskottet.

 • Johanna Isaksson till ledamot av studiesociala utskottet.

 • Axel Lindberg till månbas.

 • Saga Cornelius till ledamot av konstitutionsrådet.

 • Amanda Bjernestedt (ordinarie) och Elisabeth Jensen Haverling (suppleant) till sakrevisorer.

 • Gustav Ekström (suppleant) till fullmäktiges mötesordförande.

 • Nils Rood till valnämndens ordförande.

 • Axel Lindberg till ledamot av valnämnden.

 • Linnea Karlsson till ledamot i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott.

 • Cornelia Andersson och Kristina Cekanovic till ledamöter i Grundutbildningsnämnden.

 • Kristina Cekanovic till ledamot i Forskarutbildningsnämnden.

 • Katie Myrestam och Saga Cornelius till kursplanegranskare.

 • Alexander Nymark (ordinarie) och Kristina Cekanovic (suppleant) till ledamöter i Lärarförslagsnämnden.

 • Linnea Karlsson (ordinarie) och Cornelia Andersson (suppleant) till ledamöter i LUS Ting.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Ledamöter av sexmästeriet (3)

 • Ordförande av språkcaféutskottet (1)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (7)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (6)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamot av konstitutionsrådet (1)

 • Fullmäktiges mötesordförande (1, ordinarie)

 • Fullmäktiges mötessekreterare (1+1)

 • Ledamöter av valnämnden (4)

 • Grafisk designer (1)

 • Lunära kommittén (5)

 • Spelledare (1)

 • Lagledare (1)

 • Lekledare (1)

 • Ekonomisk revisor (1)

 • Ledamot i fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott (1)

 • Ledamot i Grundutbildningsnämnden (1)

 • Ledamot i Etikrådet (1)

 • Ledamöter av LUS valberedning (1+1)

 • Ledamöter av Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)

 • Ledamöter av Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Ombud till SFS-FUM (4)

 • Ledamöter i TRF:s stämma (1+1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Today the nomination committee presents their nominations for the positions of trust 2019-2020. The entire protocol, including the nomination texts, can be found (in Swedish) here.

If you weren’t nominated, or forgot to apply but still want to candidate for one of the positions, you can still be elected by counter candidating. You can counter candidate for both positions where someone else has been nominated, or for position where no one else has been nominated. You do this by sending an e-mail to ordf@hts.lu.se no later than 1st of May 2019. The decision will be made on the elective representative assembly on the 9th of May 2019.

The nomination committe nominates:

 • Erik Shen, Felicia Åstrand, Nils Rood and Kristina Cekanovic for members of the Board.

 • Katarina Davidsson for Novice Admiral.

 • Josefin Malmberg for Festivities Master.

 • Linnéa Barkhamn, Mathilda Niklasson, Sofie Gustafsson, Alexander Riedel and Izabella Olsson for members of the Festivities Committee.

 • Linnéa Barkhamn for member of Café Multilingua Committee.

 • Axel Lindberg and Johanna Isaksson for members of the Educational Affairs Committee

 • Johanna Isaksson for member of the Student Welfare Committee

 • Axel Lindberg for Head of Lunar Affairs.

 • Saga Cornelius for member of the Constitution Council.

 • Amanda Bjernestedt (ordinary) and Elisabeth Jensen Haverling (supplicant) for Operation Auditors.

 • Gustav Ekström (supplicant) for Chair person of the Representative Council.

 • Nils Rood for Head of the Election Committee

 • Axel Lindberg for member of the Election Committee.

 • Linnea Karlsson for member of The Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology.

 • Cornelia Andersson and Kristina Cekanovic for members of The Study Programmes Board.

 • Kristina Cekanovic for member of The Board for Research Programmes.

 • Katie Myrestam and Saga Cornelius for Syllabus Reviewers.

 • Alexander Nymark (ordinary) och Kristina Cekanovic (supplicant) for members of the Academic Appointments Board.

 • Linnea Karlsson (ordinary) och Cornelia Andersson (supplicant) for members of LUS Moot.

Congratulations to all the nominated!

The nominations committee suggests vacancy for the following positions:

 • Members of the Festivities Committee (3)

 • Head of Café Multilingua (1)

 • Members of the Café Multilingua Committee (7)

 • Members of the Educational Affairs Committee (6)

 • Members of the Student Welfare Committee (7)

 • Members of the Constitution Council (1)

 • Chair person of the Representative Council (1, ordinary)

 • Secretary of the Representative Council (1+1)

 • Members of the Election Committee (4)

 • Graphic designer (1)

 • Members of the Lunar Committee (5)

 • Game master (1)

 • Team leader (1)

 • Activities master (1)

 • Financial Auditor (1)

 • Member of the Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology (1)

 • Member of the Study Programmes Board (1)

 • Members of The Ethics Council (1)

 • Members of LUS Nominations Committee(1+1)

 • Members of The Head Board of AF (1+1)

 • Members of The Scholarship Board of AF (2, humanities + theology)

 • SFS Delegate (4)

 • Members of the TRF assembly (1+1)