Valberedningen utlyser HTS förtroendeposter 19/20

(English below)

Nu kan du söka till HTS förtroendeposter för verksamhetsåret 19/20! Sök själv eller nominera någon annan senast den 20 april. Beskrivningar av alla utlysta poster finns i HTS Reglemente och HTS Postbeskrivningar.

Du kandiderar HÄR!

Du nominerar någon annan genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte. Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera i formuläret. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 20 april, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att kandidera.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta valberedningen@hts.lu.se.!

Du kan söka till följande poster:

Interna uppdrag inom HTS

 • Novischamiral (1) (ansvarig för HT + VT)

 • Fullmäktiges mötesordförande (1+1)

 • Fullmäktiges mötessekreterare (1+1)

 • Valberedningens ordförande (1)

 • Ledamöter av valberedningen (5)

 • Valnämndens ordförande (1)

 • Ledamöter av valnämnden (5)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (8)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

 • Språkcaféutskottets ordförande (1)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

 • Sexmästare (1)

 • Ledamöter av sexmästeriet (8)

 • Grafisk designer (1)

 • Månbas (1)

 • Lunära kommittén (5)

 • Spelledare (1)

 • Lagledare (1)

 • Lekledare (1)

 • Ledamöter av konstitutionsrådet (2)

 • Sakrevisor (1+1)

 • Ekonomisk revisor (1)

Studeranderepresentanter på område HT

 • Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsen arbetsutskott för humaniora och teologi (2)

 • Grundutbildningsnämnden (3)

 • Forskarutbildningsnämnden (1)

 • Kursplanegranskare (2)

 • Lärarförslagsnämnden (1+1)

 • Etikrådet (1)

Uppdrag inom samarbetsorgan

 • Lunds universitets studentkårer (LUS)

  • LUS ting (1+1)

  • LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska föreningen (AF)

  • AF:s överstyrelse (1+1)

  • AF:s stipendienämnd (2, humaniorarepresentant + teologirepresentant)

 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)

  • Ombud till SFS-FUM (4)

 • Terminsräkningsföreningen (TRF)

  • TRF:s stämma (1+1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(English below)

You can now apply for HTS positions of trust for the year of 2019/2020! Apply yourself or nominate someone else before the 20th of April. Descriptions of all positions of trust can be found (in Swedish) in HTS Reglemente and HTS Postbeskrivningar.

Click here to apply!

You can nominate someone else by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person. After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 20th of April, but remember that the person you’re nominating also must have time to candidate.

If you have any questions, don’t hesitate to contact valberedningen@hts.lu.se.!

You can apply for the following positions:

Internal positions within HTS

 • Novice admiral (1) (responsible for the fall and spring semester)

 • Chair person of the Representative Council (1+1)

 • Secretary of the Representative Council (1+1)

 • Head of the Nomination Committee (1)

 • Members of the Nomination Committee (5)

 • Head of the Election Committee (1)

 • Members of the Election Committee (5)

 • Members of the Educational Affairs Committee (8)

 • Members of the Student Welfare Committee (8)

 • Head of Café Multilingua (1)

 • Members of the Café Multilingua Committee (8)

 • Head of Festivitites (1)

 • Members of the Festivities Committee (8)

 • Graphic Designer (1)

 • Head of Lunar Affairs (1)

 • Members of the Lunar Committee (5)

 • Members of the Constitution Council (4)

 • Operations Auditor (1+1)

 • Financial Auditor (1)

Positions as a student representative on the faculty level

 • The Faculty Board and the Working Committee of the Faculty Board for Humanities and Theology (2)

 • The Study Programmes Board (3)

 • The Board for Research Programmes (1)

 • Syllabus Reviewer (2)

 • The Academic Appointments Board (1+1)

 • The Ethics Council (1)

Positions within collaborations

 • Lunds universitets studentkårer (LUS)

  • LUS Moot (1+1)

  • LUS Nominations Committee (1+1)

 • The Academic Society (AF)

  • The Head Board of AF (1+1)

  • The Scholarship Board of AF (2, humanities + theology)

 • Sveriges förenade studentkårer (SFS)

  • SFS delegate (4)

 • Terminsräkningsföreningen (TRF)

  • TRF Assembly (1+1)