Nytt presidium och styrelse - och restutlysning av styrelseposter

(English below)

Nytt presidium och styrelse

Igår valde HTS Fullmäktige ett nytt presidium för verksamhetsåret 19/20 - vi säger stort grattis till nyvalda ordförande Linnea Karlsson, VKOU Cornelia Andersson och VKOS Marina Hansson! Ni kommer att göra ett toppenjobb.

Fullmäktige valde också Anna Johansson till en av posterna i kårstyrelsen 19/20 - stort grattis även där! Resterande fyra poster i kårstyrelsen tillsattes inte.

Restutlysning av styrelseposter

Valberedningen har valt att restutlysa följande poster som inte tillsattes igår:

  • Ledamöter i kårstyrelsen (4)

Du kandiderar till styrelsen genom att skicka in ett personligt brev till valberedningen@hts.lu.se senast den 20 april. Ange i ämnesraden att du kandiderar till styrelsen. Ofullständiga kandidaturer behandlas inte.

Du kan också nominera någon annan till styrelsen! Detta gör du genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte.

Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 20 april, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att skicka in sin kandidatur.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

New presidium and board

Yesterday HTS Representative Assembly elected a new presidium for the year of 19/20 - we would like to congratulate the newly elected president Linnea Karlsson, VKOU Cornelia Andersson and VKOS Marina Hansson! You’ll do a great job.

The Representative Assembly also elected Anna Johansson for one of the positions in the union board of 19/20 - a big congratulations to you too! The other for positions in the union board were not filled.

Another opening to apply for the board

The nominations committee has chosen to re-open the application for the following positions which weren’t filled yesterday:

  • Members of the union board (4)

You apply for the board by sending a personal letter to valberedningen@hts.lu.se no later than April 20th. Write in the subject field that you are applying for the board. Incomplete candidatures will not be taken into consideration.

You can also nominate someone else for the board You do this by by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person. Incomplete nominations will not be taken into consideration.

After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 720h of April, but remember that the person you’re nomination also must have time to candidate.