Valberedningens nomineringar till styrelse och presidium 19/20

(Information in English below)

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för posterna i styrelsen och presidiet 19/20! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns här.

Valberedningen föreslår:

  • Linnea Karlsson till kårordförande med externt och internt ansvar

  • Cornelia Andersson till vice kårordförande med utbildningsansvar

  • Marina Hansson till vice kårordförande med studiesocialt ansvar

  • Anna Johansson till ledamot i kårstyrelsen

Grattis till nomineringarna!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

  • Ledamöter i kårstyrelsen (4)

Fullmäktige fattar beslutet om tillsättningen av posterna den 16 april. Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 9 april.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Today the nomination committee presents their nominations for the positions in the board and the presidium 19/20! Their protocol, including the motivation texts, will shortly be available to read in the documents archive (in Swedish).

The nomination committee nominates:

  • Linnea Karlsson for the position of President

  • Cornelia Andersson for the position of Vice President - Head of Educational Affairs

  • Marina Hansson for the position of Vice President - Head of Student Welfare Matters

  • Anna Johansson for one of the positions as member of the board.

Congratulations!

The nomination committee recommends vacancy for the following positions:

  • Members of the board (4)

The representative assembly will make their decision on the positions on the 16th of April. If you have not been nominated, or forgot to apply but are still interested in one of the positions, you can counter candidate. You do that by sending an e-mail to ordf@hts.lu.se before the 9th of April.