Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes 17/1! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns att läsa i dokumentarkivet.

Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 30 januari.

Du vet väl att du också kan söka alla våra poster som vakantsatts på tidigare fullmäktigemöten genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se? Gör det senast på onsdag 30/1 för att ha chans att bli vald redan i februari!

Valberedningen föreslår:

  • Anja Sundqvist till sexmästare

Grattis Anja!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

  • Teologirepresentant i Akademiska Föreningens stipendienämnd (1)