HTS valberedning utlyser de resterande förtroendeposterna för 18/19!

Till och med den 23 september går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till följande poster:

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)
Fullmäktiges vice sekreterare (1)
Ledamöter av kårstyrelsen (1)
Ledamöter av valberedningen (3)
Ordförande för valnämnden (1)
Ledamöter av valnämnden (5)
Ledamöter av språkcaféutskottet (7)
Ledamöter av utbildningsutskottet (4)
Ledamöter av studiesociala utskottet (7)
Ledamöter av sexmästeriet (8)
Novischamiral vårter min (VT) (1)
Sakrevisor suppleant (1)
Lunära kommittén (3)
Lekledare (också kallat Lagledare) (1)
Ledamot av LUS valberedning (1+1)
Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)
Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi)
Terminsräkningsföreningens stämma (1+1)
Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (1)
Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)
Kursplanegranskare (1)
Ledamot av Etikrådet (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.