Resultat i Fullmäktigeval 2018

Följande personer tar plats i fullmäktige för verksamhetsår 18/19
Cornelia Andersson
Lovisa Tillström
Marina Hansson
Saga Cornelius
Felicia Åstrand
Nils Rood
Kristina Cekanovic
Alicia Grahn Brostedt
Azat Musin
My Bodin
Nora Carlsson
Valdemar Cornelius
Anna Hyll
Gustav Ekström
Kathleen Myrestam

Suppleanter
Rasmus Silfver
Marcus Romedahl
Katarina Davidsson
Jack Holm
Joel Bertilsson

Röstdeltagandet var 7.53% 

Stort Grattis!