Valberedningen utlyser poster till Valfullmäktige 2

English below!

---

Härmed utlyser valberedningen resterande poster (se lista).

 

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: https://bit.ly/2GOabSw

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post?

1) Prata med personen!

2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.

Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

 

Sista dag att kandidera är tisdagen den 24 april. Intervjuer kommer att hållas 25-29 april och Valfullmäktige inträffar den 15 maj.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

 

Du kan även kontakta nuvarande postinnehavare för att få veta mer om posten.

 

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

 

---

Hereby the Nomination Committee announces the remaining positions.

 

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: https://bit.ly/2GOabSw

 

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?

1) Talk to the person!

2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.

The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.

Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 24th of April. Interviews will be held between the 25th and 29th of April. Valfullmäktige is at the 15th of May.

 

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

 

You can also contact the current President, Vice Presidents, Board Members, and Novice Admiral to discuss the position you are interested in!

 

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/