Valberedningen utlyser poster till Valfullmäktige 1

English below!

 

---

Härmed utlyser valberedningen följande poster:

 

Ordförande (1)

Vice ordförande med utbildningsansvar (1)

Vice ordförande med studiesocialt ansvar (1)

Ledamot av kårstyrelsen (5)

Novischamiral HT18 (1)

 

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: http://bit.ly/2GvxWPQ

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post?

1) Prata med personen!

2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.

Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

 

Sista dag att kandidera är söndagen den 1 april. Intervjuer kommer att hållas 2-8 april och Valfullmäktige inträffar den 23 april.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

 

Du kan även kontakta sittande presidium, styrelse eller novischamiral för att diskutera posten du är intresserad av!

 

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

 

---

Hereby the Nomination Committee announces the following positions:

 

President (1)

Vice President, Head of Educational Matters (1)

Vice President, Head of Student Welfare Matters (1)

Member of the Board (5)

Novice Admiral fall semester -18 (1)

 

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: http://bit.ly/2GvxWPQ

 

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?

1) Talk to the person!

2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.

The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.

Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 1st of April. Interviews will be held between the 2nd and 8th of April. Valfullmäktige is at the 23rd of April.

 

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

 

You can also contact the current President, Vice Presidents, Board Members, and Novice Admiral to discuss the position you are interested in!

 

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/