Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes till valfullmäktige 3! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, kommer finnas att läsa i dokumentarkivet inom kort.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 4 december.

Valberedningen föreslår:

  • Kristina Arnrup Thorsbro till inspektor

  • Cornelia Andersson till ledamot i Grundutbildningsnämnden

  • Gustav Ekström och Elisabeth Jensen Haverling till delegater till SFS-FUM

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

  • Delegater till SFS-FUM (2)

  • Ledamot av LUS valberedning (1+1)