Valberedningens nomineringar till ValFUM 3!

Valberedningen presenterar sina nomineringar till ValFUM 3! Läs protokollet här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 8 oktober 2018.

Valberedningen föreslår:

 • Timothé Ramboazanaka och Lu Zheng till ledamöter i språkcaféutskottet.

 • Timothé Ramboazaka till ledamot i kårstyrelsen.

 • Sofie Gustafsson, Izabella Olsson, Alexander Riedel och Anja Sundqvist till ledamöter i sexmästeriet.

 • Felicia Åstrand till novischamiral VT19.

 • Nora Carlsson och Anna Hyll till ledamöter i Lunära kommittén.

 • Gustav Ekström till suppleant i Akademiska föreningens överstyrelse (AFÖS).

 • Saga Cornelius till ordinarie och Gustav Ekström till suppleant i TRF:s stämma.

 • Daniel Kraft till ledamot i Grundutbildningsnämnden.

 • Daniel Kraft till kursplanegranskare.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Fullmäktiges vice ordförande (1)

 • Fullmäktiges vice sekreterare (1)

 • Ledamöter av valberedningen (3)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (3)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (4)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamöter av sexmästeriet (4)

 • Sakrevisor suppleant (1)

 • Ledamot av Lunära kommittén (1)

 • Lekledare (också kallat lagledare) (1)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska Föreningens överstyrelse - ordinarie (1)

 • Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

 • Ledamot av Etikrådet (1)