Valberedningens förslag: Poster inför valfullmäktige 3

Valberedningen har presenterat sina förslag för poster som har utlysts inför valfullmäktige 3 den 23 maj.

Valberedningens förslag

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar: vakant
Kårstyrelseledamöter: Linnea Karlsson och två vakanta poster
Ledamot av Etikrådet: vakant

LÄS VALBEREDNINGENS PROTOKOLL HÄR.

MAN KAN MOTKANDIDERA VALBEREDNINGENS FÖRSLAG SENAST DEN 16 MAJ KL 11.00 GENOM ATT SKICKA ETT MEJL TILL ORDF@HTS.LU.SE MED DITT NAMN, VILKEN POST DU VILL MOTKANDIDERA OCH EN MOTIVERINGSTEXT.