Valberedningens förslag: POSTER INFÖR VALFULLMÄKTIGE 2

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till valfullmäktige 2. Man kan motkandidera föreslagen fram till den 2 maj.

Valberedningens förslag

Novischamiral HT17: Cornelia Holm

Ledamot av utbildningsutskottet: Anna Hyll

Språkcaféutskottets ordförande: Timothé Ramboazanaka

Sexmästare: Nora Carlsson

Lunära kommittén: Gustav Jensen

Ledamot av konstitutionsrådet: Amanda Bjernestedt och Sissela Sjöberg

Sakrevisor: Daniel Kraft (ordinarie)

Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi: Sissela Sjöberg

Forskarutbildningsnämnden: Oskar Hansson

KursplanegranskareOskar Johansson

Lärarförslagsnämnden: Rasmus Silfver

AF:s överstyrelse: Amanda Bjernestedt (suppleant)

 

Valberedningen beslutade att föreslå vakantsättning av resterande utlysta poster:

Fullmäktiges mötesordförande (1)

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)

Fullmäktiges sekreterare (1)

Fullmäktiges vice sekreterare (1)

Projektledare för arbetsmarknadsdagen (1) 

Projektgruppen för arbetsmarknadsdagen (8)

Ordförande för valnämnden (1)

Ledamöter av valnämnden (5)

Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

Ledamöter av utbildningsutskottet (7) 

Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

Ledamöter av sexmästeriet (8)

Sakrevisor suppleant (1) 

Ekonomisk revisor (1) 

Månbas (1) 

Lunära kommittén (2) 

Spelledare (1) 

Lekledare (1) 

Grafisk designer (1) 

Ledamot av LUS ting (1)

Suppleant av LUS ting (1) 

Ledamot av LUS valberedning (1)

Suppleant av LUS valberedning (1)

Ledamot av Akademiska Föreningens överstyrelse (1) 

Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi) 

Ledamot av Terminsräkningsföreningens stämma (1)

Suppleant av Terminsräkningsföreningens stämma (1)

Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (3)

Kursplanegranskare (1)

Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

Läs postbeskrivningarna HÄR

Man kan motkandidera valberedningens förslag senast den 2 maj kl 23.59 genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se med ditt namn, vilken post du vill motkandidera och en motiveringstext.