Valberedningens förslag: Presidiet och Styrelsen 17/18

Valberedningen presenterar härmed sina nomineringar till presidiet och styrelsen för verksamhetsåret 17/18. Vissa poster föreslås vakantsättas och kandideringstiden för dessa har förlängs till 1 maj (läs mer nedan).

Valberedningens förslag

Ordförande med internt och externt ansvar: Oskar Hansson
Vice kårordförande med utbildningsansvar: Alexander Nymark
Vice kårordförande med studiesocialt ansvar: Vakant
Styrelseledamöter: Elisabeth Jensen Haverling och Nils Rood (3 platser föreslås vakantsättas)

Läs motiveringstexterna här
Gå in här för att läsa protokollet

Man kan motkandidera valberedningens förslag senast onsdagen den 19 april kl 23.59 genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se. Valberedningen rekommenderar att du som motkandiderar har blivit valberedd.

Valfullmäktige 1 kommer att hållas den 27 april.

 

Förlängd kandideringstid av VKOS och styrelsen

Man kan fortfarande söka posterna vice kårordförande med studiesocialt ansvar och styrelseledamot fram till måndagen den 1 maj. Kandidera till en post genom att skicka ett mejl med motivering till valberedningen@hts.lu.se eller nominera någon genom att skicka dennes namn och kontaktuppgift till valberedningen.

Läs mer om posterna här: