Kandidatur till HTS Kårfullmäktige 17/18

Idag så öppnar möjligheten till att kandidera till Humanistiska och teologiska studentkårens fullmäktige för verksamhetsåret 2017/2018!

HTS fullmäktige är kårens högst beslutande organ. Vad det här i praktiken innebär är att fullmäktiges ledamöter beslutar om kårens budget, verksamhetsplan, åsikter i vissa frågor och tillsätter kårens förtroendeposter.

Att vara ledamot i fullmäktige innebär inte bara personlig utveckling utan det ger dig också inblick i alla delar av kårens arbete och stor möjlighet att påverka HTS framtid.
Kandidera genom: www.goo.gl/J00224

Eventuella frågor skickas till valnamnden@hts.lu.se eller ordf@hts.lu.se

---------------------

Today the opportunity to run for a position in the Representative Council for the Student (Fullmäktige) Union of Humanities and Theology (HTS) opens.

The Representative Council is the highest decision-making body for HTS. The members of the council make decisions on the budget, policy and opinions of HTS, as well as appointing the positions of responsibility within HTS.

Being a member of the HTS representative council is not only an opportunity for personal development, it also provides you with insight into the inner workings of the student union, and the possibility to influence the future of HTS.
Submit your candidacy through: www.goo.gl/J00224

If you have any questions, please send them to: valnamnden@hts.lu.se or ordf@hts.lu.se