Valberedningen utlyser: POSTER INFÖR VALFULLMÄKTIGE 2

Härmed utlyser valberedningen de poster som ska väljas vid Valfullmäktige 2. Siffran efter posten säger hur många ordinarie platser det finns. + 1 betyder att det finns en suppleantplats.

Posterna är:

- Projektledare för arbetsmarknadsdagen Hybrid (1)

- Arbetsgrupp för arbetsmarknadsdagen Hybrid (8)

- Novischamiral (HT) (1)

- Fullmäktiges mötesordförande (1 + 1)

- Fullmäktiges sekreterare (1 + 1)

- Valberedningens ordförande (1)

- Ledamöter av valberedningen (5)

- Valnämndens ordförande (1)

- Ledamöter av valnämnden (5)

- Ledamöter av utbildningsutskottet (8)

- Ledamöter av studiesociala utskottet (8)

- Språkcaféutskottets ordförande (1)

- Ledamöter av språkcaféutskottet (8)

- Sexmästare (1)

- Ledamöter av sexmästeriet (8)

- Grafisk designer (1)

- Månbas (1)

- Lunära kommittén (3)

- Spelledare (1)

- Lekledare (1)

- Konstitutionsrådet (2)

- Sakrevisor (1 + 1)

- Ekonomisk revisor (1)

- Fakultetsstyrelsen och fakultetsstyrelsens arbetsutskott för humaniora och teologi (2, varav en plats är reserverad för kårordförande)

- Grundutbildningsnämnden (3, varav en plats är reserverad för vice kårordförande med utbildningsansvar)

- Forskarutbildningsnämnden (1)

- Kursplanegranskare (2)

- Lärarförslagsnämnden (1 + 1)

- LUS ting (1 + 1, reserverade för kårordförande och vice kårordförande med utbildningsansvar)

- LUS valberedning (1 + 1)

- AF:s överstyrelse (1 + 1)

- AF:s stipendienämnd (1 för humaniora, 1 för teologi)

- TRF:s stämma (1 + 1)

 

Är du intresserad av att kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär
 http://bit.ly/2oaNBxH

Sista dag för kandidering är torsdagen den 13/4. Tid för intervju av kandidater sker under v. 16 och Valfullmäktige 2 inträffar onsdagen den 10/5.

Psst! Du kan också nominera en vän genom att mejla vännens namn och kontaktuppgifter till valberedningen@hts.lu.se.

REGLEMENTE

POSTBESKRIVNINGAR

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se


Vill du läsa mer om hur kandidering och VALFUM går till? Klicka här: