Valberedningens protokoll och nomineringar

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till valfullmäktige den 30 november. Vill du motkandidera gör du det genom att skicka ett mail till ordf@hts.lu.se senast den 21a november

Protokoll

Nomineringar  

_____________________________

The Nomination Committee hereby presents its suggestions for valfullmäktige the 30th of November.

If you want to oppose The Nomination Committee's suggestions, send and email to ordf@hts.lu.se by November 21st

Protocol

Nominations