Valberedningen utlyser kårens förtroendeposter II The Election committee is announcing the Union's positions of trust

Härmed utlyser valberedningen följande poster:

(1)   Novischamiral VT18
(4)  SFS-delegat
(1)   Ledamot av kårstyrelsen
(5)  Ledamot av utbildningsutskottet
(8)  Ledamot av studiesociala utskottet
(1)   Projektledare för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(8)  Ledamot av arbetsgruppen för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(6)  Ledamot av sexmästeriet
(1)  Valnämndens ordförande
(5)  Ledamot av valnämnden
(6) Ledamot av språkcaféutskottet Café Multilingua
(1)  Månbas
(1) Grafisk designer 

Även övriga tidigare vakantsatta poster kan sökas.

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: http://bit.ly/2gAyGL0

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post? 
1) Prata med personen!
2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.
Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

Sista dag att kandidera är tisdagen den 7/11. Intervjuer kommer att hållas 9-13/11 och Valfullmäktige inträffar den 30/11.

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

Utlysning av poster-3.png

_______________________________________________
Hereby the Nomination Committee announces the following positions:

(1) Novice Admiral VT18
(4) SFS delegate
(1) Member of the Board
(5) Member of the Educational Affairs Committee
(8) Member of the Student Welfare Committee
(1) Head of Career Affairs
(8) Task force of the Career Committee
(6) Member of the Festivities Committee
(1) Head of the Election Committee
(5) Member of the Election Committee
(6) Member of the Committee of the Langage Café Multilingua
(1) Moonbase
(1) Graphic Designer 

Other vacant positions can also be applied for.

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: http://bit.ly/2gAyGL0

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?
1) Talk to the person!
2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.
The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.
Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 7th of November. Interviews will be held between the 9th and 13th of November. Valfullmäktige is at the 30th of November.

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/