Sökes: studentrepresentant i arbetsgrupp för språkförståelse för nyanlända

Vad är det för uppdrag?

The Birgit Rausing Language Programme delar ut medel till satsningar relaterade till den rådande flyktingsituationen i Europa och de utmaningar som den för med sig gällande språk och språkinlärning, däribland skandinavisk språkförståelse. Arbetsgruppen ska se till att dessa medel delas ut på ett ansvarsfullt sätt. Det kan exempelvis handla om att finansiera ordboksappar, konversationsgrupper och gästprofessurer. Gruppen består av representanter från Lunds universitet, Folkuniversitetet och Hvilans folkhögskola och leds av LU:s prorektor Eva Wiberg.

Uppdraget tillsätts av Lunds universitets studentkårer genom Ordförandekollegiet. 

Hur kandiderar jag?

Vi söker en student som har intresse för och kunskap om språkinlärning och språkförståelse, och som har tidigare erfarenhet av att vara studentrepresentant i fakultets- eller universitetsorgan. Är det du? Skicka din kandidatur, som ska innehålla en kort presentation av dig och varför du är intresserad av denna arbetsgrupp, till ordf@hts.lu.se senast måndag 30/1.