Kandidera till LUS vakanta poster

Lunds universitets studentkårer (LUS) utlyser nu sina vakanta poster för studeranderepresentanter. Bland annat sökes ledamöter till Lundagårds styrgrupp och ordförande för LUS valberedning. Klicka här för att se de vakanta posterna.

Alla medlemmar i HTS kan kandidera till posterna. För att kandidera skickas kandideringstext till ordf@lus.lu.se senast 19 september 12:00. Kandideringstexten ska innehålla en kort presentation om dig och varför du söker till den post som du vill ha. Val sker på LUS Ting den 27 september.

Mer information om posterna finns här