Valberedningens förslag: Nomineringstexter och protokoll

Novischamiral vårtermin (VT)

Valberedningen beslutade
att
- föreslå Jack Holm

Motivering:
Jack Holm har tidigare erfarenheter från HTS då han sitter som ledamot i fullmäktige, sitter som ledamot i Studentrådet för historia och mänskliga rättigheter, har varit fadder under senaste novischperioden, samt är förtroendevald till kårens lekledare där han under terminen koordinerat HTS BK. Trots sina andra uppdrag inom kåren kommer Jack att prioritera arbetet som krävs av posten som novischamiral. Jack vill lägga fokus på att fadderutbildningarna ska vara tydliga och informativa så att faddrarna förhåller sig till de riktlinjer och värderingar som HTS strävar efter att ha under sin novischperiod. Utöver detta lägger han fokus på att sträva efter ett gott samarbete med HTS sexmästare och VKOS och en god stämning mellan faddrar och mellan faddrar och novischer. Valberedningen anser att Jack kommer att uträtta en trevlig novischperiod med inkluderande och roliga aktiviteter anpassade för vårterminen, att han förstår vikten av att introducera HTS för terminens novischer och att han har förståelse för betydelsen av en god planering. Valberedningen anser även att Jack kommer vara en social, tydlig och lekfull ledare under nästkommande novischperiod. 

Ledamöter i sexmästeriet

Valberedningen beslutade
att
föreslå Cornelia Holm och Charlotte Ahlqvist

Motivering:
Cornelia Holm är ny i HTS, men har tidigare erfarenheter i event-planering från Stampus i Helsingborg. Hon är en grupporienterad människa som gillar att lyssna på andras idéer, men har även själv många idéer. Valberedningen anser att Cornelia kommer att utföra ett kreativt arbete i sexmästeriet med fokus på evenemang som går ut på att socialisera med andra och lära känna nya människor. Om hon hade haft obegränsade resurser skulle hon vilja anordna en otroligt fet tillställning för HTS, gärna med Willy Wonka-tema.

Motivering:
Charlotte Ahlqvist är ny i HTS, men har från grundskolan, gymnasiet och Svenska Kyrkan erfarenhet av att anordna och hjälpa till med olika projekt och evenemang. Hon har suttit med på ett sexmästerimöte och tycker om gruppens dynamik samt känner att hon har tid att engagera sig. Charlotte gillar att jobba i grupp eftersom fler åsikter och idéer kommer fram. Valberedningen anser att Charlotte kommer bidra med massor av roliga idéer till sexmästeriet samt underlätta arbetet med det praktiska. Om Charlotte hade haft obegränsade resurser hade hon anordnat en Quidditch- turnering, om möjligt med riktiga flygande kvastar. 

Ombud av SFS fullmäktige

Valberedningen beslutade
att
- föreslå Hanna Isero

Motivering:
Hanna Isero har erfarenhet från både HTS och LUS och har inblick i hur universitetet jobbar. Hon tycker om att arbeta i grupp samt ser fram emot att utbyta åsikter med representanter från andra studentkårer i Sverige och att delta i och se debatterna. En fråga som Hanna tycker är viktig är hur resurstilldelningssystemet ser ut. Valberedningen anser att Hanna kommer vara inlyssnande av andras åsikter och utefter detta föra en god dialog under nästkommande SFS- FUM.

Övriga förtroendeposter

Valberedningen beslutade
att
- Föreslå vakantsättning av resterande utlysta poster.


Valberedningen har presenterat sina nomineringar inför fullmäktige den 14/12. För att läsa hela protokollet, klicka här.
För att se vakanta förtroendeposter, klicka här.

Det går nu att motkandidera valberedningens förslag. Motkandidaturer skickas till kårordförande, ordf@hts.lu.se, senast tisdag 6/12 kl. 13.00. Motkandidaturen ska innehålla ditt namn, vilken post du motkandiderar till, din mejladress och telefonnummer.