Nominera lärare till studenternas pedagogiska pris!

Har du en lärare som är särskilt bra på att lära ut och som förtjänar att prisas för det? Nu är det dags att nominera till Lunds studenters pedagogiska pris 2017!

Det pedagogiska priset delas ut av Lunds universitets studentkårer. Vinnaren får, utöver äran och ett diplom från berörd kårordförande, en löneförhöjning på 25 000 kr för att möjliggöra studieresor i tjänsten, samt en bra merit vid befordran. Observera att endast lärare anställda vid Lunds universitet som inte tidigare mottagit priset kan komma ifråga. Här finns en lista på alla tidigare pristagare.

 
Pristagare genom åren. Från vänster till höger: Björn Larsson (Språk- och litteraturcentrum), Cajsa Sjöberg (Språk- och litteraturcentrum ) , Lars Ragvald (inst. f. östasiatiska språk), Gertrud Pettersson (inst. f. nordiska språk), David Håkansson (Språk- och litteraturcentrum ), Johan Stenström  (Språk- och litteraturcentrum), Martina Ljungqvist (Språk- och litteraturcentrum ) och Henry Diab (inst. f. Mellanösterns språk).

Pristagare genom åren. Från vänster till höger: Björn Larsson (Språk- och litteraturcentrum), Cajsa Sjöberg (Språk- och litteraturcentrum), Lars Ragvald (inst. f. östasiatiska språk), Gertrud Pettersson (inst. f. nordiska språk), David Håkansson (Språk- och litteraturcentrum), Johan Stenström (Språk- och litteraturcentrum), Martina Ljungqvist (Språk- och litteraturcentrum) och Henry Diab (inst. f. Mellanösterns språk).

 

Följande kriterier används för nominering till pedagogiska pris:

 • Den nominerade ska vara anställd vid Lunds universitet
 • Den nominerades pedagogiska praktik ska ge uttryck för mycket goda och utvecklande relationer till hans eller hennes studenter och doktorander
 • Den nominerades pedagogiska utvecklings- och innovationsinsatser ska ha sin utgångspunkt i att stödja och utveckla studenters lärande
 • Den nominerades insatser ska visa på ett långsiktigt ansvarstagande för pedagogisk utveckling som bidrar till att stärka utbildningens kvalitet

Utöver dessa har även LUS styrelse beslutat att nedan angivna kriterier ska användas när en pedagogisk pristagare ska utses. Nomineringen bör specificera på vilket sätt läraren lever upp till kriterierna. Kriterierna är som följer: 

 • Pedagogiskt nytänkande
  • Läraren använder sig av och utvecklar nya pedagogiska grepp i sin undervisning.
 • Helhetssyn
  • Lärarens förmåga att sätta in det specifika ämnesområdet i ett större sammanhang, både gentemot andra ämnen, gentemot andra specialiseringar inom samma ämne och gentemot det omgivande samhället.
 • Tillgänglighet gentemot studenterna/doktoranderna
  • Lärarens attityd och engagemang för att vara tillgänglig för studenter även utanför lärosalen.
 • Teori kontra praktik
  • Lärarens förmåga att koppla ämnets teoretiska karaktär med dess tillämpning, samt lärarens förmåga att koppla undervisningens teoretiska moment med undervisningens eventuella praktiska.
 • Entusiasmerande
  • Lärarens förmåga att inspirera studenterna med lust till lärande i allmänhet och till studierna i synnerhet.
 • Utveckling av helhet
  • Lärarens har ett engagemang för att arbeta med utveckling av inte bara ämnet utan även kursen samt att samordna medövriga examensmål, kursmål och liknande. Läraren har även en förmåga att koppla ett pedagogiskt helhetsgrepp på kursen.
 • Lärarens lyhördhet
  • Läraren ska ha god kontakt med studenterna och ser individens funderingar och tankar. Det innebär också att läraren gör att studenterna känner sig delaktiga både i undervisningen och kvalitetsutvecklingen av kursen.

Dessa kriterier är enbart riktlinjer och alla kriterier behöver inte vara med i motiveringen. Motiveringen ska vara en halv A4 sida eller längre. Skriftlig nominering skickas till HTS ordförande på ordf@hts.lu.se senast den 11 november.

Nominera mera!

Klicka här för att läsa LUS styrelse anmodan.