Valberedningens förslag

Valberedningen har presenterat sina nomineringar inför valfullmäktige 4 den 13/10. Se de föreslagna kandidaterna och valberedningens motiveringar i protokollet här.

Det går nu att motkandidera valberedningens förslag. Motkandidaturer skickas till kårordförande, ordf@hts.lu.se, senast torsdag 6/10 kl. 13.00. Motkandidaturen ska innehålla ditt namn, vilken post du motkandiderar till, din mejladress och telefonnummer.

Poster som valberedningen föreslår vakanta är:

 • Ledamot kårstyrelsen (1)
 • Projektledare för Hybrid (1)
 • Ledamöter arbetsgruppen för Hybrid (4)
 • Mötessekreterare FUM (1 suppleant)
 • Valberedningens ordförande (1)
 • Ledamöter valberedningen (2)
 • Ledamöter valnämnden (3)
 • Ledamöter utbildningsutskottet (3)
 • Ledamöter studiesociala utskottet (4)
 • Ledamöter språkcaféutskottet (6)
 • Ledamöter sexmästeriet (5)
 • Månbas (1)
 • Ledamöter Lunära kommittén (2)
 • Lekledare (1)
 • Sakrevisor (1 ordinarie)
 • Forskarutbildningsnämnden (1)
 • LUS valberedning (1 ordinarie, 1 suppleant)