Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes 17/1! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns att läsa i dokumentarkivet.

Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 30 januari.

Du vet väl att du också kan söka alla våra poster som vakantsatts på tidigare fullmäktigemöten genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se? Gör det senast på onsdag 30/1 för att ha chans att bli vald redan i februari!

Valberedningen föreslår:

 • Anja Sundqvist till sexmästare

Grattis Anja!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Teologirepresentant i Akademiska Föreningens stipendienämnd (1)

Valberedningen utlyser posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendinämnd!

Nu utlyser valberedningen posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendienämnd!

Som sexmästare är du ledare för sexmästeriet, som ansvarar för att vi på kåren har en mysig och trevlig miljö där det händer roliga grejer. Det ska vara kul att vara kåraktiv!

AF:s stipendienämnd fattar beslut om vilka studenter som ska tilldelas stipendiepengar, och där tillsätter HTS en representant för ämnet humaniora och en för ämnet teologi.

Posterna går att söka mellan den 17-23 januari genom att fylla i valberedningens formulär. Intervjuer kommer att hållas mellan 24-27 januari, nomineringarna presenteras 28/1, och därefter är det möjligt att motkandidera fram till den 30/1 genom att mejla ordf@hts.lu.se. Posterna tillsätts på fullmäktigemötet den 7/2.

Är du sugen på någon av kårens andra, tidigare vakantsatta, poster? Kanske att sitta i något av våra utskott, eller att förbereda kårvalet i valnämnden? I så fall kan du alltid söka om att motkandidera vakantsättningen av dessa poster i ett mejl till ordf@hts.lu.se! Detta kan du göra när som helst, men för att bli vald 7/2 måste mejlet ha kommit in senast 30/1.

Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes till valfullmäktige 3! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, kommer finnas att läsa i dokumentarkivet inom kort.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 4 december.

Valberedningen föreslår:

 • Kristina Arnrup Thorsbro till inspektor

 • Cornelia Andersson till ledamot i Grundutbildningsnämnden

 • Gustav Ekström och Elisabeth Jensen Haverling till delegater till SFS-FUM

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Delegater till SFS-FUM (2)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

Valberedningen utlyser poster!

Till och med den 25 november går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till:

Delegat till SFS-FUM (4)
Ledamot i grundutbildningsnämnden (1)
LUS valberedning (1+1)
Inspektor (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.

Intervjuer hålls mellan 26 och 29 november.

Valberedningens nomineringar till ValFUM 3!

Valberedningen presenterar sina nomineringar till ValFUM 3! Läs protokollet här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 8 oktober 2018.

Valberedningen föreslår:

 • Timothé Ramboazanaka och Lu Zheng till ledamöter i språkcaféutskottet.

 • Timothé Ramboazaka till ledamot i kårstyrelsen.

 • Sofie Gustafsson, Izabella Olsson, Alexander Riedel och Anja Sundqvist till ledamöter i sexmästeriet.

 • Felicia Åstrand till novischamiral VT19.

 • Nora Carlsson och Anna Hyll till ledamöter i Lunära kommittén.

 • Gustav Ekström till suppleant i Akademiska föreningens överstyrelse (AFÖS).

 • Saga Cornelius till ordinarie och Gustav Ekström till suppleant i TRF:s stämma.

 • Daniel Kraft till ledamot i Grundutbildningsnämnden.

 • Daniel Kraft till kursplanegranskare.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Fullmäktiges vice ordförande (1)

 • Fullmäktiges vice sekreterare (1)

 • Ledamöter av valberedningen (3)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (3)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (4)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamöter av sexmästeriet (4)

 • Sakrevisor suppleant (1)

 • Ledamot av Lunära kommittén (1)

 • Lekledare (också kallat lagledare) (1)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska Föreningens överstyrelse - ordinarie (1)

 • Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

 • Ledamot av Etikrådet (1)

HTS valberedning utlyser de resterande förtroendeposterna för 18/19!

Till och med den 23 september går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till följande poster:

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)
Fullmäktiges vice sekreterare (1)
Ledamöter av kårstyrelsen (1)
Ledamöter av valberedningen (3)
Ordförande för valnämnden (1)
Ledamöter av valnämnden (5)
Ledamöter av språkcaféutskottet (7)
Ledamöter av utbildningsutskottet (4)
Ledamöter av studiesociala utskottet (7)
Ledamöter av sexmästeriet (8)
Novischamiral vårter min (VT) (1)
Sakrevisor suppleant (1)
Lunära kommittén (3)
Lekledare (också kallat Lagledare) (1)
Ledamot av LUS valberedning (1+1)
Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)
Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi)
Terminsräkningsföreningens stämma (1+1)
Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (1)
Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)
Kursplanegranskare (1)
Ledamot av Etikrådet (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.