Ansökan till Fadder/Fixare VT18

I januari drar vårens novischperiod igång och nu söker Novischeriet taggade faddrar och fixare!

Tänker du nostalgiskt tillbaka på din novischperiod? Såg du på dina faddrar och tänkte "wow så cool vill jag också bli när jag blir stor"?

Signa då upp dig som fadder/fixare för novischperioden VT 18! Vi lovar mys, fest, nya kompisar, 3 sittningar och gratis mat i två veckor.

Anmäl dig själv eller tipsa en vän.

Anmäl dig i formuläret här: https://goo.gl/forms/8v9DrrvsSRhdMugB2

Valberedningens protokoll och nomineringar

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till valfullmäktige den 30 november. Vill du motkandidera gör du det genom att skicka ett mail till ordf@hts.lu.se senast den 21a november

Protokoll

Nomineringar  

_____________________________

The Nomination Committee hereby presents its suggestions for valfullmäktige the 30th of November.

If you want to oppose The Nomination Committee's suggestions, send and email to ordf@hts.lu.se by November 21st

Protocol

Nominations

Valberedningen utlyser kårens förtroendeposter II The Election committee is announcing the Union's positions of trust

Härmed utlyser valberedningen följande poster:

(1)   Novischamiral VT18
(4)  SFS-delegat
(1)   Ledamot av kårstyrelsen
(5)  Ledamot av utbildningsutskottet
(8)  Ledamot av studiesociala utskottet
(1)   Projektledare för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(8)  Ledamot av arbetsgruppen för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(6)  Ledamot av sexmästeriet
(1)  Valnämndens ordförande
(5)  Ledamot av valnämnden
(6) Ledamot av språkcaféutskottet Café Multilingua
(1)  Månbas
(1) Grafisk designer 

Även övriga tidigare vakantsatta poster kan sökas.

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: http://bit.ly/2gAyGL0

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post? 
1) Prata med personen!
2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.
Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

Sista dag att kandidera är tisdagen den 7/11. Intervjuer kommer att hållas 9-13/11 och Valfullmäktige inträffar den 30/11.

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

Utlysning av poster-3.png

_______________________________________________
Hereby the Nomination Committee announces the following positions:

(1) Novice Admiral VT18
(4) SFS delegate
(1) Member of the Board
(5) Member of the Educational Affairs Committee
(8) Member of the Student Welfare Committee
(1) Head of Career Affairs
(8) Task force of the Career Committee
(6) Member of the Festivities Committee
(1) Head of the Election Committee
(5) Member of the Election Committee
(6) Member of the Committee of the Langage Café Multilingua
(1) Moonbase
(1) Graphic Designer 

Other vacant positions can also be applied for.

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: http://bit.ly/2gAyGL0

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?
1) Talk to the person!
2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.
The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.
Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 7th of November. Interviews will be held between the 9th and 13th of November. Valfullmäktige is at the 30th of November.

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/

Hälsa på hos Presidiet: Lovisa Tillström

Hejsan! 

Jag heter Lovisa Tillström och sitter som Vice kårordförande med studiesocialt ansvar. 

 Vad innebär din post?
Min post är bred då jag sitter med många olika frågor. Jag har ett studiesocialt ansvar vilket innebär att jag samordnar studerandeskyddsombuden, jobbar med frågor rörande arbetsmarknad och tillsammans med utskotten ansvarar för kårens sociala verksamheter. Jag hanterar även kårens sociala medier, nyhetsbrev och interna kommunikation. Just nu planerar jag tillsammans med novischeriet novischperioden. Som sagt, många olika frågor men det är väldigt roligt!

Vilket är ditt bästa kårminne?
Mitt bästa kårminne är från när jag var med och arrangerade Lunära Högtiden. När alla bitar föll på plats och vi på banketten i universitetshusets pelarsal kunde njuta av fantastisk mat och fin underhållning i sällskap av gamla och nya vänner.

Har du något sommartips i Skåne?
Mitt sommartips är att ta färjan ut till Ven. Väl där rekommenderar jag att hyra tandemcykel och ta cykelstigarna runt ön. Det blir mycket skratt och vackra vyer. Perfekt för en dagsutflykt