HTS valberedning utlyser de resterande förtroendeposterna för 18/19!

Till och med den 23 september går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till följande poster:

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)
Fullmäktiges vice sekreterare (1)
Ledamöter av kårstyrelsen (1)
Ledamöter av valberedningen (3)
Ordförande för valnämnden (1)
Ledamöter av valnämnden (5)
Ledamöter av språkcaféutskottet (7)
Ledamöter av utbildningsutskottet (4)
Ledamöter av studiesociala utskottet (7)
Ledamöter av sexmästeriet (8)
Novischamiral vårter min (VT) (1)
Sakrevisor suppleant (1)
Lunära kommittén (3)
Lekledare (också kallat Lagledare) (1)
Ledamot av LUS valberedning (1+1)
Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)
Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi)
Terminsräkningsföreningens stämma (1+1)
Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (1)
Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)
Kursplanegranskare (1)
Ledamot av Etikrådet (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.

Valbereningens nomineringar till VALFUM 2

Valberedningen offentliggör härmed sina förslag och nomineringar till VALFUM 2 den 15e maj. Sista dag att motkandidera är den 7e maj. Detta göra genom att maila ordf@hts.lu.se. 

För att läsa protokollet klickar du här

För att läsa nomineringstexterna klickar du här

_____________________________

Hereby the Nomination Committee presents its suggestions for valfullmäktige 2.
You can do a counter-proposal by sending an e-mail with a motivation to ordf@hts.lu.se, last day is the 7th of May.

To read the protocol, press here.

To read the nomination texts, press here

Resultat i Fullmäktigeval 2018

Följande personer tar plats i fullmäktige för verksamhetsår 18/19
Cornelia Andersson
Lovisa Tillström
Marina Hansson
Saga Cornelius
Felicia Åstrand
Nils Rood
Kristina Cekanovic
Alicia Grahn Brostedt
Azat Musin
My Bodin
Nora Carlsson
Valdemar Cornelius
Anna Hyll
Gustav Ekström
Kathleen Myrestam

Suppleanter
Rasmus Silfver
Marcus Romedahl
Katarina Davidsson
Jack Holm
Joel Bertilsson

Röstdeltagandet var 7.53% 

Stort Grattis! 

Valberedningen utlyser poster till Valfullmäktige 2

English below!

---

Härmed utlyser valberedningen resterande poster (se lista).

 

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: https://bit.ly/2GOabSw

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post?

1) Prata med personen!

2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.

Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

 

Sista dag att kandidera är tisdagen den 24 april. Intervjuer kommer att hållas 25-29 april och Valfullmäktige inträffar den 15 maj.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

 

Du kan även kontakta nuvarande postinnehavare för att få veta mer om posten.

 

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

 

---

Hereby the Nomination Committee announces the remaining positions.

 

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: https://bit.ly/2GOabSw

 

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?

1) Talk to the person!

2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.

The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.

Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 24th of April. Interviews will be held between the 25th and 29th of April. Valfullmäktige is at the 15th of May.

 

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

 

You can also contact the current President, Vice Presidents, Board Members, and Novice Admiral to discuss the position you are interested in!

 

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/

Valberedningen utlyser poster till Valfullmäktige 1

English below!

 

---

Härmed utlyser valberedningen följande poster:

 

Ordförande (1)

Vice ordförande med utbildningsansvar (1)

Vice ordförande med studiesocialt ansvar (1)

Ledamot av kårstyrelsen (5)

Novischamiral HT18 (1)

 

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: http://bit.ly/2GvxWPQ

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post?

1) Prata med personen!

2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.

Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

 

Sista dag att kandidera är söndagen den 1 april. Intervjuer kommer att hållas 2-8 april och Valfullmäktige inträffar den 23 april.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

 

Du kan även kontakta sittande presidium, styrelse eller novischamiral för att diskutera posten du är intresserad av!

 

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

 

---

Hereby the Nomination Committee announces the following positions:

 

President (1)

Vice President, Head of Educational Matters (1)

Vice President, Head of Student Welfare Matters (1)

Member of the Board (5)

Novice Admiral fall semester -18 (1)

 

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: http://bit.ly/2GvxWPQ

 

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?

1) Talk to the person!

2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.

The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.

Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 1st of April. Interviews will be held between the 2nd and 8th of April. Valfullmäktige is at the 23rd of April.

 

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

 

You can also contact the current President, Vice Presidents, Board Members, and Novice Admiral to discuss the position you are interested in!

 

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/