Valberedningen utlyser poster!

Till och med den 25 november går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till:

Delegat till SFS-FUM (4)
Ledamot i grundutbildningsnämnden (1)
LUS valberedning (1+1)
Inspektor (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.

Intervjuer hålls mellan 26 och 29 november.

Valberedningens nomineringar till ValFUM 3!

Valberedningen presenterar sina nomineringar till ValFUM 3! Läs protokollet här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 8 oktober 2018.

Valberedningen föreslår:

 • Timothé Ramboazanaka och Lu Zheng till ledamöter i språkcaféutskottet.

 • Timothé Ramboazaka till ledamot i kårstyrelsen.

 • Sofie Gustafsson, Izabella Olsson, Alexander Riedel och Anja Sundqvist till ledamöter i sexmästeriet.

 • Felicia Åstrand till novischamiral VT19.

 • Nora Carlsson och Anna Hyll till ledamöter i Lunära kommittén.

 • Gustav Ekström till suppleant i Akademiska föreningens överstyrelse (AFÖS).

 • Saga Cornelius till ordinarie och Gustav Ekström till suppleant i TRF:s stämma.

 • Daniel Kraft till ledamot i Grundutbildningsnämnden.

 • Daniel Kraft till kursplanegranskare.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Fullmäktiges vice ordförande (1)

 • Fullmäktiges vice sekreterare (1)

 • Ledamöter av valberedningen (3)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (3)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (4)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamöter av sexmästeriet (4)

 • Sakrevisor suppleant (1)

 • Ledamot av Lunära kommittén (1)

 • Lekledare (också kallat lagledare) (1)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska Föreningens överstyrelse - ordinarie (1)

 • Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

 • Ledamot av Etikrådet (1)

HTS valberedning utlyser de resterande förtroendeposterna för 18/19!

Till och med den 23 september går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till följande poster:

Fullmäktiges vice mötesordförande (1)
Fullmäktiges vice sekreterare (1)
Ledamöter av kårstyrelsen (1)
Ledamöter av valberedningen (3)
Ordförande för valnämnden (1)
Ledamöter av valnämnden (5)
Ledamöter av språkcaféutskottet (7)
Ledamöter av utbildningsutskottet (4)
Ledamöter av studiesociala utskottet (7)
Ledamöter av sexmästeriet (8)
Novischamiral vårter min (VT) (1)
Sakrevisor suppleant (1)
Lunära kommittén (3)
Lekledare (också kallat Lagledare) (1)
Ledamot av LUS valberedning (1+1)
Akademiska Föreningens överstyrelse (1+1)
Akademiska Föreningens stipendienämnd (2) (En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi)
Terminsräkningsföreningens stämma (1+1)
Ledamöter av Grundutbildningsnämnden (1)
Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)
Kursplanegranskare (1)
Ledamot av Etikrådet (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.

Valbereningens nomineringar till VALFUM 2

Valberedningen offentliggör härmed sina förslag och nomineringar till VALFUM 2 den 15e maj. Sista dag att motkandidera är den 7e maj. Detta göra genom att maila ordf@hts.lu.se. 

För att läsa protokollet klickar du här

För att läsa nomineringstexterna klickar du här

_____________________________

Hereby the Nomination Committee presents its suggestions for valfullmäktige 2.
You can do a counter-proposal by sending an e-mail with a motivation to ordf@hts.lu.se, last day is the 7th of May.

To read the protocol, press here.

To read the nomination texts, press here

Resultat i Fullmäktigeval 2018

Följande personer tar plats i fullmäktige för verksamhetsår 18/19
Cornelia Andersson
Lovisa Tillström
Marina Hansson
Saga Cornelius
Felicia Åstrand
Nils Rood
Kristina Cekanovic
Alicia Grahn Brostedt
Azat Musin
My Bodin
Nora Carlsson
Valdemar Cornelius
Anna Hyll
Gustav Ekström
Kathleen Myrestam

Suppleanter
Rasmus Silfver
Marcus Romedahl
Katarina Davidsson
Jack Holm
Joel Bertilsson

Röstdeltagandet var 7.53% 

Stort Grattis! 

Valberedningen utlyser poster till Valfullmäktige 2

English below!

---

Härmed utlyser valberedningen resterande poster (se lista).

 

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: https://bit.ly/2GOabSw

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post?

1) Prata med personen!

2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.

Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

 

Sista dag att kandidera är tisdagen den 24 april. Intervjuer kommer att hållas 25-29 april och Valfullmäktige inträffar den 15 maj.

 

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

 

Du kan även kontakta nuvarande postinnehavare för att få veta mer om posten.

 

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

 

---

Hereby the Nomination Committee announces the remaining positions.

 

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: https://bit.ly/2GOabSw

 

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?

1) Talk to the person!

2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.

The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.

Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 24th of April. Interviews will be held between the 25th and 29th of April. Valfullmäktige is at the 15th of May.

 

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

 

You can also contact the current President, Vice Presidents, Board Members, and Novice Admiral to discuss the position you are interested in!

 

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/