Valberedningens nomineringar till styrelse och presidium 19/20

(Information in English below)

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för posterna i styrelsen och presidiet 19/20! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns inom kort att läsa i dokumentarkivet.

Valberedningen föreslår:

 • Linnea Karlsson till kårordförande med externt och internt ansvar

 • Cornelia Andersson till vice kårordförande med utbildningsansvar

 • Marina Hansson till vice kårordförande med studiesocialt ansvar

 • Anna Johansson till ledamot i kårstyrelsen

Grattis till nomineringarna!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Ledamöter i kårstyrelsen (4)

Fullmäktige fattar beslutet om tillsättningen av posterna den 16 april. Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 9 april.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Today the nomination committee presents their nominations for the positions in the board and the presidium 19/20! Their protocol, including the motivation texts, will shortly be available to read in the documents archive (in Swedish).

The nomination committee nominates:

 • Linnea Karlsson for the position of President

 • Cornelia Andersson for the position of Vice President - Head of Educational Affairs

 • Marina Hansson for the position of Vice President - Head of Student Welfare Matters

 • Anna Johansson for one of the positions as member of the board.

Congratulations!

The nomination committee recommends vacancy for the following positions:

 • Members of the board (4)

The representative assembly will make their decision on the positions on the 16th of April. If you have not been nominated, or forgot to apply but are still interested in one of the positions, you can counter candidate. You do that by sending an e-mail to ordf@hts.lu.se before the 9th of April.

Utlysning av poster

(Information in English below)

Nu kan du kandidera till presidium och styrelse för verksamhetsåret 2019/2020!

 • Kårordförande (1)

 • Vice kårordförande med utbildningsansvar (1)

 • Vice kårordförande med studiesocialt ansvar (1)

 • Ledamot i kårstyrelsen (5)

Till presidiet söker vi dig som som vill leda kårens verksamhet framåt. Vi söker dig som både kan arbeta självständigt med egna arbetsområden, men också i tätt samarbete med kårens andra delar. Du har visioner om vad som i kåren kan förbättras, men förstår också vikten av rutinarbetet. De tre presidieposterna har flera saker gemensamt, men också individuella ansvarsområden.

Till styrelsen söker vi dig som vill arbeta med kårens organisation och vill driva det dagliga arbetet vid sidan av dina studier. Vi söker dig som har insikt i kårens övergripande arbete, och som vill ha mer erfarenhet av kårens arbete.

Valberedningen vill uppmana dig som är sugen på att söka att noga läsa igenom dokumenten Reglemente och Postbeskrivningar innan du kandiderar.

Att kandidera

Till presidiet kandiderar du genom att skicka in ditt CV och personliga brev.

Till styrelsen kandiderar du genom att skicka in ditt personliga brev.

Maila dokumenten senast den 7 mars till valberedningen@hts.lu.se. Ange i ämnesraden vilken post du kandiderar till. Ofullständiga kandidaturer behandlas inte.

Att nominera någon annan

Du nominerar någon annan genom att skicka ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Mejlet ska innehålla personen du önskar nomineras namn, vilken post du vill nominera hen till, en mejladress till personen samt en motivering till varför du nominerar personen. Ofullständiga nomineringar behandlas inte.

Efter inkommen nominering kommer valberedningen att kontakta den nominerade personen med information om att hen har blivit nominerad. Därefter måste personen själv kandidera. Senaste dag att skicka in nomineringar till valberedningen är den 7 mars, men det kan vara bra att tänka på att den nominerade personen också måste ha tid att skicka in sin kandidatur.

———————————————————————————————————————————

You can now candidate to the presidium and the board for the year 2019/2020!

 • President (1)

 • Vice president - Head of educational affairs (1)

 • Vice president - Head of student welfare matters (1)

 • Member of the board (5)

For the presidium, we are looking for you who wants to lead the union’s work. You know how to work individually, but also closely together with the other parts of the union’s operations. You have visions about how to improve the union’s operations, but also understand the importance of everyday routine work. The three positions have much in common, but also individual areas of responsibility.

For the board, we are looking for you who wants to work with the union’s organisation and want to run the daily operations next to studying. We are looking for you who has insight in the union’s general operations, and who wants to gain more experience in union work.

The Nominations Committee wants to encourage you who feels like applying for a post to have a look in the documents Reglemente and Postbeskrivningar before you send in your application. However, please note that these documents are currently only available in Swedish.

Candidating

You candidate to the presidium by submitting a CV and a personal letter.

You candidate to the board by submitting a personal letter.

Send your letter to valberedningen@hts.lu.se no later than the 7th of March. Specify what post you are applying for in the subject line. Incomplete candidatures will not be taken into consideration.

Nominating someone else

You nominate someone else by sending an e-mail to valberedningen@hts.lu.se. The e-mail needs to contain the name of the person you wish to nominate, which post you wish to nominate them to, their e-mail adress and a motivation to why you wish to nominate the person.

After the Nominations Committee has received the nomination, they will contact the nominated person to inform them that they have been nominated. After that, the person must candidate themselves. The last day to nominate someone is the 7th of March, but remember that the person you’re nomination also must have time to candidate.

Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes 17/1! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, finns att läsa i dokumentarkivet.

Om du inte har blivit nominerad, eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 30 januari.

Du vet väl att du också kan söka alla våra poster som vakantsatts på tidigare fullmäktigemöten genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se? Gör det senast på onsdag 30/1 för att ha chans att bli vald redan i februari!

Valberedningen föreslår:

 • Anja Sundqvist till sexmästare

Grattis Anja!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Teologirepresentant i Akademiska Föreningens stipendienämnd (1)

Valberedningen utlyser posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendinämnd!

Nu utlyser valberedningen posterna sexmästare och teologrepresentant i AF:s stipendienämnd!

Som sexmästare är du ledare för sexmästeriet, som ansvarar för att vi på kåren har en mysig och trevlig miljö där det händer roliga grejer. Det ska vara kul att vara kåraktiv!

AF:s stipendienämnd fattar beslut om vilka studenter som ska tilldelas stipendiepengar, och där tillsätter HTS en representant för ämnet humaniora och en för ämnet teologi.

Posterna går att söka mellan den 17-23 januari genom att fylla i valberedningens formulär. Intervjuer kommer att hållas mellan 24-27 januari, nomineringarna presenteras 28/1, och därefter är det möjligt att motkandidera fram till den 30/1 genom att mejla ordf@hts.lu.se. Posterna tillsätts på fullmäktigemötet den 7/2.

Är du sugen på någon av kårens andra, tidigare vakantsatta, poster? Kanske att sitta i något av våra utskott, eller att förbereda kårvalet i valnämnden? I så fall kan du alltid söka om att motkandidera vakantsättningen av dessa poster i ett mejl till ordf@hts.lu.se! Detta kan du göra när som helst, men för att bli vald 7/2 måste mejlet ha kommit in senast 30/1.

Valberedningens nomineringar

Idag presenterar valberedningen sina nomineringar för de poster som utlystes till valfullmäktige 3! Hela protokollet, inklusive nomineringstexter, kommer finnas att läsa i dokumentarkivet inom kort.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av någon posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 4 december.

Valberedningen föreslår:

 • Kristina Arnrup Thorsbro till inspektor

 • Cornelia Andersson till ledamot i Grundutbildningsnämnden

 • Gustav Ekström och Elisabeth Jensen Haverling till delegater till SFS-FUM

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslår vakantsättning av följande poster:

 • Delegater till SFS-FUM (2)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

Valberedningen utlyser poster!

Till och med den 25 november går följande poster att kandidera eller nominera någon annan till:

Delegat till SFS-FUM (4)
Ledamot i grundutbildningsnämnden (1)
LUS valberedning (1+1)
Inspektor (1)

Kandidera här, eller nominera en kompis i ett mejl till valberedningen@hts.lu.se. Läs mer om hur du nominerar någon annan här. Undrar du över vad posterna går ut på? Läs postbeskrivningarna här.

Intervjuer hålls mellan 26 och 29 november.

Valberedningens nomineringar till ValFUM 3!

Valberedningen presenterar sina nomineringar till ValFUM 3! Läs protokollet här.

Om du inte har blivit nominerad eller glömde söka men ändå är intresserad av posterna kan du fortfarande bli vald till dem genom att motkandidera. Det gör du genom att skicka ett mejl till ordf@hts.lu.se senast den 8 oktober 2018.

Valberedningen föreslår:

 • Timothé Ramboazanaka och Lu Zheng till ledamöter i språkcaféutskottet.

 • Timothé Ramboazaka till ledamot i kårstyrelsen.

 • Sofie Gustafsson, Izabella Olsson, Alexander Riedel och Anja Sundqvist till ledamöter i sexmästeriet.

 • Felicia Åstrand till novischamiral VT19.

 • Nora Carlsson och Anna Hyll till ledamöter i Lunära kommittén.

 • Gustav Ekström till suppleant i Akademiska föreningens överstyrelse (AFÖS).

 • Saga Cornelius till ordinarie och Gustav Ekström till suppleant i TRF:s stämma.

 • Daniel Kraft till ledamot i Grundutbildningsnämnden.

 • Daniel Kraft till kursplanegranskare.

Grattis till alla nominerade!

Valberedningen föreslås vakantsättning av följande poster:

 • Fullmäktiges vice ordförande (1)

 • Fullmäktiges vice sekreterare (1)

 • Ledamöter av valberedningen (3)

 • Ledamöter av språkcaféutskottet (3)

 • Ledamöter av utbildningsutskottet (4)

 • Ledamöter av studiesociala utskottet (7)

 • Ledamöter av sexmästeriet (4)

 • Sakrevisor suppleant (1)

 • Ledamot av Lunära kommittén (1)

 • Lekledare (också kallat lagledare) (1)

 • Ledamot av LUS valberedning (1+1)

 • Akademiska Föreningens överstyrelse - ordinarie (1)

 • Akademiska Föreningens stipendienämnd - En ledamot representerar humaniora och en ledamot representerar teologi (1+1)

 • Suppleant av Lärarförslagsnämnden (1)

 • Ledamot av Etikrådet (1)