Valberedningens protokoll och nomineringar

Valberedningen presenterar härmed sina förslag till valfullmäktige den 30 november. Vill du motkandidera gör du det genom att skicka ett mail till ordf@hts.lu.se senast den 21a november

Protokoll

Nomineringar  

_____________________________

The Nomination Committee hereby presents its suggestions for valfullmäktige the 30th of November.

If you want to oppose The Nomination Committee's suggestions, send and email to ordf@hts.lu.se by November 21st

Protocol

Nominations

Valberedningen utlyser kårens förtroendeposter II The Election committee is announcing the Union's positions of trust

Härmed utlyser valberedningen följande poster:

(1)   Novischamiral VT18
(4)  SFS-delegat
(1)   Ledamot av kårstyrelsen
(5)  Ledamot av utbildningsutskottet
(8)  Ledamot av studiesociala utskottet
(1)   Projektledare för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(8)  Ledamot av arbetsgruppen för Arbetsmarknadsdagen Hybrid
(6)  Ledamot av sexmästeriet
(1)  Valnämndens ordförande
(5)  Ledamot av valnämnden
(6) Ledamot av språkcaféutskottet Café Multilingua
(1)  Månbas
(1) Grafisk designer 

Även övriga tidigare vakantsatta poster kan sökas.

Vill du kandidera? Fyll då i vårt kandideringsformulär: http://bit.ly/2gAyGL0

 

Vill du nominera någon du tycker verkar vara perfekt för en post? 
1) Prata med personen!
2) Skicka ett mejl med motiveringstext till valberedningens mejl.
Valberedningen skickar sedan vidare motiveringstexten till den nominerade.

Observera! Nomineringar utan motivering kommer ej att behandlas!

Sista dag att kandidera är tisdagen den 7/11. Intervjuer kommer att hållas 9-13/11 och Valfullmäktige inträffar den 30/11.

Har du några som helst frågor eller funderingar är det bara att kontakta HTS valberedning via valberedningen@hts.lu.se

Här finns postbeskrivningar och reglemente: http://htslund.se/dokument/

Utlysning av poster-3.png

_______________________________________________
Hereby the Nomination Committee announces the following positions:

(1) Novice Admiral VT18
(4) SFS delegate
(1) Member of the Board
(5) Member of the Educational Affairs Committee
(8) Member of the Student Welfare Committee
(1) Head of Career Affairs
(8) Task force of the Career Committee
(6) Member of the Festivities Committee
(1) Head of the Election Committee
(5) Member of the Election Committee
(6) Member of the Committee of the Langage Café Multilingua
(1) Moonbase
(1) Graphic Designer 

Other vacant positions can also be applied for.

Do you want to apply? Fill in our candidacy form: http://bit.ly/2gAyGL0

Do you want to nominate someone you think seems perfect for a position?
1) Talk to the person!
2) Send an email with a motivation text to the Nomination Committee's email.
The Nomination Committee then sends the motivation text to the nominee.
Observe! Nominations without motivation will not be processed!

 

Last day to candidate is the 7th of November. Interviews will be held between the 9th and 13th of November. Valfullmäktige is at the 30th of November.

If you have any questions or thoughts you can contact the Nomination Committee via valberedningen@hts.lu.se

Here are the position descriptions and the regulation (though sadly only in Swedish): http://htslund.se/dokument/

Hälsa på hos Presidiet: Lovisa Tillström

Hejsan! 

Jag heter Lovisa Tillström och sitter som Vice kårordförande med studiesocialt ansvar. 

 Vad innebär din post?
Min post är bred då jag sitter med många olika frågor. Jag har ett studiesocialt ansvar vilket innebär att jag samordnar studerandeskyddsombuden, jobbar med frågor rörande arbetsmarknad och tillsammans med utskotten ansvarar för kårens sociala verksamheter. Jag hanterar även kårens sociala medier, nyhetsbrev och interna kommunikation. Just nu planerar jag tillsammans med novischeriet novischperioden. Som sagt, många olika frågor men det är väldigt roligt!

Vilket är ditt bästa kårminne?
Mitt bästa kårminne är från när jag var med och arrangerade Lunära Högtiden. När alla bitar föll på plats och vi på banketten i universitetshusets pelarsal kunde njuta av fantastisk mat och fin underhållning i sällskap av gamla och nya vänner.

Har du något sommartips i Skåne?
Mitt sommartips är att ta färjan ut till Ven. Väl där rekommenderar jag att hyra tandemcykel och ta cykelstigarna runt ön. Det blir mycket skratt och vackra vyer. Perfekt för en dagsutflykt

 

Hälsa på hos Presidiet: Alexander Nymark

Hej! 

Jag heter Alexander Nymark och sitter som Vice kårordförande med utbildningsansvar 

 Vad innebär din post?

Det är jag som ansvarar för den praktiska utbildningsbevakningen på HTS. Det innebär att jag jobbar med studentärenden som kommer in till oss, att jag håller kontakten med studentråden på institutionerna, samt att jag leder vårt utbildningsutskott och deltar i nämnder och möten gällande grundutbildning.

Vilket är ditt bästa kårminne?

Mitt bästa minne måste ändå vara när jag åkte på mitt första grundutbildningsinternat till Ystad Saltsjöbad. Vem vill inte sitta i dagar och diskutera utbildningsfrågor med studierektorer och andra anställda på fakulteten, samtidigt som man får fantastiska 3-rätters middagar och tillgång till härliga pooler med sina kårkompisar?

Har du något sommartips i Skåne?

Lund är en fantastisk studentstad under terminen, men på sommaren faller ett härligt lugn över staden. Ta chansen och traska runt i och njut av din universitetsstad på ett nytt sätt.

Hälsa på hos Presidiet: Oskar Hansson

Haj!

Jag heter Oskar Hansson och sitter som ordförande på HTS

 

 Vad innebär din post?

Min post handlar om att ansvara för att den dagliga verksamhet fungerar på HTS. Jag sköter kårens ekonomi, representerar kåren i externa organ och leder styrelsens arbete. Min roll innebär också att jag tillsammans med mina vice ordföranden stöttar aktiva i större frågor som kan uppkomma i deras uppdrag.

 

 Vilket är ditt bästa kårminne?

Mitt bästa kårminne är från skattjakten i novischperioden HT15. Jag och min fadderkollega Rasmus lyckades hålla ihop en tapper skara novischer hela dagen trots ihållande regn och kalla vindar. Gruppen peppade varandra och hjälptes åt att klara alla uppdragen som de ställdes inför.

 

Har du något sommartips i Skåne?

Flera! Att stanna i Skåne under sommaren har många fördelar, men mina smultronställen i Skåne under sommaren är Saxtorps dammar. Där finns en badsjö med sandstrand, perfekt att cykla till från Lund. Annars är en fika på Vismarslövs café värt en omväg, deras kanelbullar är väldigt goda!